Στα πλαίσια του συνεδρίου IEEE International Conference on Imaging Systems & Techniques (IST), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21-23 Ιουνίου 2022 παρουσιάστηκε η παρακάτω δημοσίευση:

M. Pediaditis, C. Farmaki, S. Schiza, N. Tzanakis, E. Galanakis, and V. Sakkalis, “Contactless respiratory rate estimation from video in a real-life clinical environment using Eulerian magnification and 3D CNNs,” 2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 2022, IEEE Press, pp 1–6. https://doi.org/10.1109/IST55454.2022.9827675.

Η δημοσίευση αυτή ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών του έργου xΒΛΕΨΙΣ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ