Ομάδα

Στρατηγική σύμπραξη ομάδας με μακροχρόνια εμπειρία στο ερευνητικό, το τεχνικό και το εμπορικό σκέλος, όσο και στο πεδίο εφαρμογής.

Η στρατηγική σύμπραξη των εμπλεκόμενων φορέων , και το χαμηλό εκτιμώμενο κόστος της λύσης διασφαλίζουν την ποιότητα του τελικού συστήματος και την αποτελεσματική εμπορική αξιοποίησή του.

  • Το ΙΤΕ, ως ερευνητικός οργανισμός παγκόσμιου κύρους, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία τόσο στην επεξεργασία σήματος/ εικόνας, αλλά και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοϊατρικών προϊόντων και εφαρμογών υποστήριξης αποφάσεων που αποτελούν επιμέρους συστατικά στοιχεία της λύσης.
  • Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει την απαιτούμενη γνώση για την καθοδήγηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του τελικού προϊόντος.
  • Η εταιρία GNOSIS, ειδική στις υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων, θα επιφορτιστεί με την ανάπτυξη, αλλά και εκμετάλλευση, ως ξεχωριστή υπηρεσία, του λογισμικού ανάλυσης και μηχανικής μάθησης.
  • Η εταιρία CYTECH, με μεγάλη εμπειρία και πελατολόγιο στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διεπαφής παρακολούθησης του βρέφους και ειδοποίησης των γονέων, την οποία και θα προωθήσει μέσω του δικτύου συνεργατών της.

Η επιλογή κατάλληλων μη-επεμβατικών αισθητήρων εξασφαλίζει την υψηλή ευαισθησία του συστήματος, ενώ διασφαλίζει τον απρόσκοπτο βρεφικό ύπνο, απαραίτητο για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού.

Φορείς Υλοποίησης

website: forth.gr

ITE

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Η υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγει, καθώς επίσης και η πολύτιμη κοινωνικοοικονομική συνεισφορά του το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ), που θα συμμετέχει στην παρούσα σύμπραξη, είναι ένα από τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από την ίδρυσή του διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας, προσιτής και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Το ΙΠ-ΙΤΕ έχει συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), και στη σύμπραξη της έρευνας με τη βιομηχανία, προσελκύοντας στους χώρους του Πάρκου εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Η ομάδα του ΙΠ-ΙΤΕ που θα εμπλακεί στην παρούσα πρόταση είναι το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (ΕΥΒΙ – CBML, https://www.ics.forth.gr/cbml). Το ΕΥΒΙ έχει καθιερώσει μια παράδοση διεθνώς αναγνωρισμένης αριστείας στη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της προσωποποιημένης, προληπτικής και προγνωστικής ιατρικής. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων στην περιοχή της ιατρικής πληροφορικής, ηλεκτρονικής υγείας, βιοπληροφορικής, ανάλυσης βιοσημάτων και όλους τους τομείς της υπολογιστικής ιατρικής.

website: www.tuc.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης

Tο  Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα από τα κυριότερα ερευνητικά ιδρύματα στην Κρήτη, δραστηριοποιείται στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην επεξεργασία σήματος /εικόνας, τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιοϊατρικές εφαρμογές, εφαρμογές επιτήρησης/παρακολούθησης, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με μοντέρνες στοχαστικές τεχνικές και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Έχει επιτυχώς διαχειριστεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών, αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια Κρήτης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας (DISPLAY) είναι θεσμοθετημένο από το 1998 και έχει διαχειριστεί πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η επιστημονική ομάδα του έργου με επικεφαλής τον διευθυντή του εργαστηρίου καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη έχει προσελκύσει δεκάδες Εθνικά/Διεθνή  προγράμματα. Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου ειδικεύεται σε θέματα επεξεργασίας σήματος και εικόνας με εφαρμογές στην Βιοϊατρική με στόχο τη λεπτομερή περιγραφή, την ανακατασκευή, την τμηματοποίηση και την συμπίεση, καθώς και στην αλληλεπίδραση βιολογικών παραγόντων στην εξέλιξη φαινομένων. Συγκεκριμένα, η δραστηριοποίηση στον τομέα των βιοϊατρικών εφαρμογών περιλαμβάνει και την Αναγνώριση Προτύπων για τη διάγνωση λειτουργικών προβλημάτων που αποτυπώνονται στις ιατρικές εικόνες και τα σήματα καθώς και τις Εφαρμογές Βιοπληροφορικής που αφορούν στη μελέτη των πληροφοριών έκφρασης γονιδίων με στόχο την αποκωδικοποίηση των υποκείμενων μηχανισμών ασθενειών για την έγκαιρη διάγνωση, πρόγνωση και πρόβλεψη.

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Τομέας Μητέρας Παιδιού, Εργαστήριο Υγείας Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένας από τους 10 τομείς της Ιατρικής Σχολής. Κεντρικό του επιστημονικό ενδιαφέρον είναι το παιδί και η μητέρα.  Ειδικότερα στο αντικείμενο της παιδιατρικής νευρολογίας και σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση εστιάζει στη μελέτη παροξυσμικών φαινομένων όπως είναι η παιδική επιληψία. Η παιδική επιληψία αποτελεί το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας και αφορά περίπου στο 1% του γενικού πληθυσμού που σε απόλυτα νούμερα επηρεάζει αρνητικά ένα μεγάλο αριθμό παιδιών αλλά και των οικογενειών τους σε ποικίλους τομείς της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ενδιαφέρον του εργαστηρίου  εστιάζεται στη συλλογή και επεξεργασία επιδημιολογικών, κλινικών, απεικονιστικών, βιολογικών/γενετικών δεδομένων καθώς και  ηλεκτροεγκεφαλογραφικών και άλλων βιοσημάτων  από παιδιά που πάσχουν από επιληψία με σκοπό την καταγραφή του νοσήματος από επιδημιολογικής άποψης στην Κρήτη και την αναγνώριση δεικτών που θα συμβάλλουν στη διάγνωση, στην ταξινόμηση, στην πρόληψη και στην πρόβλεψη της επιληπτικής κρίσης και στη γενετική ταυτοποίηση των επιμέρους ομάδων επιληπτικών ασθενών αλλά και στην εξατομίκευση της θεραπείας και της πρόγνωσής τους. Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων θα βελτιώσουν την παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία στους μικρούς ασθενείς και στις οικογένειές τους και θα προσθέσουν γνώση στην κατάρτιση των εμπλεκομένων ερευνητών-συνεργατών αλλά και της ιατρικής κοινότητας εν γένει.

Ο Τομέας Παθολογίας, Ερευνητικό Εργαστήριο Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένας από τους 10 τομείς της Ιατρικής Σχολής. Στο Ερευνητικό Εργαστήριο Πνευμονολογίας λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Ύπνου & Λειτουργικών Δοκιμασιών Πνεύμονος και Μοριακής & Κυτταρικής Πνευμονολογίας. Το Εργαστήριο Ύπνου έχει από το 2004 αδειοδότηση από το ΚΕΣΥ, είναι αναγνωρισμένο μετά από διαδικασία αξιολόγησης από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και είναι το μόνο Εργαστήριο από τον Ελληνικό χώρο που μετά από διαδικασία αξιολόγησης συμπεριλαμβάνεται από το 2010 στη λίστα των European Sleep Research Laboratories (www.esrs.eu). Η έρευνα των παραπάνω εργαστηρίων περιλαμβάνει: Γενετική βάση και παθογένεια των χρόνιων αποφρακτικών νοσημάτων του πνεύμονα (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα), παθογένεια διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών, παθογένεια και διάγνωση υπεζωκοτικών, γενετική, παθογένεια και θεραπεία των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο σε δείγματα ασθενών με έμφαση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, παθογένεια και θεραπεία της υπολειμματικής υπνηλίας στις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο.

Gnosis

Η GNOSIS δραστηριοποιείται στην (στατιστικής υφής) ανάλυση δεδομένων με τη χρήση τεχνικών στατιστικής μοντελοποίησης, μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων, αναγνώρισης προτύπων, τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τεχνικών Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data). Η εταιρία κάνει έρευνα σε σχετικούς τομείς με την ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη αυτόματων εργαλείων ανάλυσης. Επίσης, η εταιρία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting) στην ανάλυση δεδομένων για εξειδικευμένες αναλύσεις καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων.

Η εταιρία αυτή τη στιγμή έχει υπο-κατασκευή το επόμενο προϊόν της, Just Add Data Bio που θα προσφέρεται με τη μορφή Software-as-a-Service σε υπολογιστικό σύννεφο για την αυτόματη ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων.

Πέρα από τις υπηρεσίες και προϊόντα η εταιρία κάνει έρευνα πάνω σε αλγορίθμους ανάλυσης δεδομένων ώστε τα προϊόντα της να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κάποιοι από τους αλγορίθμους, αλλά και οι ερευνητικές εφαρμογές δημοσιεύονται στον επιστημονικό τύπο. Το 2017 έγινε δεκτή στο Scientific Reports του Nature group of journals η εργασία με την πρώτη βιολογική εφαρμογή του υπο-κατασκευή προϊόντος της εταιρίας Just Add Data Bio. Η εργασία αυτή ανέλυσε ακολουθίες αμινοξέων πρωτεϊνών για την πρόβλεψη της έκκρισής τους από το κυτταρόπλασμα με επιβλέποντα τον Καθ. Τάσο Οικονόμου του Πανεπιστημίου του Leuven.

Cytech

Η Cytech δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο της ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού για εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή, ο σκοπός της ήταν και είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να ικανοποιήσει στο έπακρο τις ανάγκες των πελατών της. Πιο συγκεκριμένα έχει αναπτύξει πλατφόρμες πάνω στις οποίες οι πελάτες της μπορούν να χτίσουν υπηρεσίες mobile messaging, marketing και payments. Η δραστηριότητα της αυτή, της έχει επιτρέψει να έχει πελάτες και συνεργάτες σε πάνω από 10 χώρες του κόσμου από τη Νορβηγία μέχρι την Ταϋλάνδη και από τη Σ. Αραβία μέχρι την Κολομβία.

Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας, έγκειται στην παροχή υπηρεσιών όπως:

  • Ανάπτυξη πλατφορμών λογισμικού υψηλών απαιτήσεων,
  • Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων λογισμικού,
  • Ανάπτυξη mobile εφαρμογών,
  • Σχεδιασμό – Υποστήριξη – Ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού.

Η Cytech επιδιώκει συνεχώς να βελτιώνει τις διαδικασίες και πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού ώστε να μπορεί να παρουσιάζει γρήγορα νέα χαρακτηριστικά στην αγορά καθώς επίσης και να ενσωματώνει τις ανάγκες των πελατών της άμεσα σε κάθε νέα έκδοση. Για το σκοπό αυτό έχει υιοθετήσει μεθοδολογίες όπως το Agile Software Development και τις έχει εφαρμόσει όχι μόνο στην ανάπτυξη των προϊόντων μας αλλά και στην υποστήριξη πελατών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται συνεχώς κοντά στον πελάτη και να αναπτύσσει λογισμικό το οποίο καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών.