Επικοινωνία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ευάγγελος Σακκαλής, PhD
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (CBML)

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
GR-70013 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302810391448
email: info@xvlepsis.gr