Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2021. Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκε η παρακάτω δημοσίευση:

M. Antonakakis, K. Politof, G. Klados, G. Sdoukopoulou, S. Schiza, C. Farmaki, M. Pediaditis, M. Zervakis and V. Sakkalis, “Classification of Normal and Abnormal Respiratory Sounds with A New Multi-Feature Classification Scheme,” 9th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, Thessaloniki, Greece, 2021.

Η δημοσίευση αυτή ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών του έργου xΒΛΕΨΙΣ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.