Το 10ο διεθνές συνέδριο με τίτλο ‘IEEE EMBS Conference on Neural Engineering (NER)’ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 4-6 Μαΐου 2021. Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

K. Politof, M. Antonakakis, A. Wollbrink, C. H. Wolters and M. Zervakis, “Reconstruction of the Very Early Thalamo-Cortical Network with Combined EEG and MEG on Realistic Head Modeling,” 2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER), 2021, pp. 371-374, doi: 10.1109/NER49283.2021.9441387.

G. Sdoukopoulou, M. Antonakakis, S. Rampp, V. Sakkalis, J. Wellmer, C.H. Wolters and M. Zervakis, “Cluster-based Combined EEG/MEG Source Analysis of High Frequency Oscillatory Activity from a Multi-Focal Epilepsy Case,” 2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER), 2021.

Η δημοσιεύσεις αυτές ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών του έργου xΒΛΕΨΙΣ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.