Το 21ο διεθνές συνέδριο με τίτλο ‘IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering’ πραγματοποιήθηκε στο Kragujevac της Σερβίας στις 25-27 Οκτωβρίου 2021. Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

M. Papadogiorgaki et al., “Heart Rate Classification Using ECG Signal Processing and Machine Learning Methods,” 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635462.

M. Antonakakis et al., “A New Multi-Feature Classification Scheme for Normal and Abnormal Respiratory Sounds Discrimination,” 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635348.

Οι δημοσιεύσεις αυτές ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών του έργου xΒΛΕΨΙΣ.

Η 2η δημοσίευση (Antonakakis et al.) κέρδισε το 1o Βραβείο Καλύτερης Δημοσίευσης Φοιτητή (Best student paper award) στον τομέα της Μηχανικής των Βιοεπιστημών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.